Aktualno
ONESNAŽENJE CESTE
ONESNAŽENJE CESTE

Pri kmetijskih delih, posebej pri obdelavi tal, setvi in spravilu pridelkov, pri delu v gozdu, skoraj ni primera, da ne bi s traktorjem, prikolicami ali drugimi stroji na cesto nanesli vsaj nekaj blata. Zemlja se oprime pnevmatik in z njih odpade šele po nekaj sto metrih vožnji po cesti.

 

Tako onesnažena cesta predstavlja nevarnost za druge udeležence v prometu (posebej izpostavljeni so kolesarji in motoristi), prepovedujejo jo tudi predpisi.

Onesnaženje cest obravnava Zakon o cestah, ki na eni strani prepoveduje nanašanje zemlje in blata na ceste, po drugi strani pa postavlja zahteve po takojšnji odstranitvi s ceste, če do onesnaženja pride. Preden se vozilo vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine (njiva, travnik), mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče. Nečistoče je potrebno takoj odstraniti s ceste, če to ni mogoče, je onesnaženi del ceste potrebno predpisano označiti in obvestiti vzdrževalca ceste, da poskrbi za odstranitev ovire. V praksi to pomeni, da je potrebno cesto očistiti vsakič, ko s koles pade zemlja, blato, listje. Zagrožena globa za to kršitev je 1.000 EUR.

Podajamo nekaj priporočil, kako se kar najbolj približati zahtevam predpisov, predvsem pa poskrbeti, da zaradi zemlje na cesti ne pride do nesreče:

  • Nujno je pred onesnažen del ceste postavi varnostni trikotnik, ki bo druge udeležence opozoril, da vozijo previdno in so pozorni na oviro na cesti.
  • Cesto je potrebno očistiti čim prej, najpozneje pred nočjo. Nesprejemljivo je, da je zjutraj cesta še vedno polna zemlje, blata nanošenega nanjo prejšnji dan. V teh primerih je nevarnost za nesrečo največja, kajti tudi če ne pade dež, bo cesta mokra od rose.

Bodimo odgovorni do sebe in drugih udeležencev v prometu. Zavedajmo se, da bo cesto uporabljal za nami še nekdo!

 E-novice

Želite prejemati E-novice in obvestila KS Melinci ?

Aktualno
Utrinki iz galerije fotografij