KULTURA
Odpri mi kamrico
Odpri mi kamrico

Besedila, notni zapisi in melodije

Pesmarica »Odpri mi kamrico« je nastala kot rezultat spoznanja, da je tovrstna tematika s slovensko narodno identiteto vse premalo prisotna in je veliko pesmi že skoraj pozabljenih.

Namenjena je ohranjanju slovenskega narodnega, ljudskega, kulturnega in zgodovinskega izročila in je v povezavi z melodijami, ki jih lahko poslušamo na Internetu, izvirna in edinstvena.

Osnovni podatki o pesmarici

Spletna stran: www.pesmarica.si
Idejna osnova in organizacija: Nina, Tea in Lea Peterka, Melinci
Oblikovanje in priprava: Interplanet d.o.o., Melinci
Izdal: Zavod Inter-m, Melinci
Notni zapisi in melodije: Ignac Duh, Melinci

 

Notni zapisi in digitalna produkcija glasbenih datotek so namenoma pripravljeni v poenostavljeni obliki, kar omogoča bralcu in poslušalcu široko interpretacijo posamezne pesmi in melodije.

Z željo, da se slovenska ljudska pesem ohrani v vsej svoji pristnosti in lepoti:

Nazadnje še, prijat'lji,
kozarce zase vzdignimo,
ki smo zato se zbrat'li,
ker dobro v srcu mislimo;
dókaj dni
naj živí
vsak, kar nas dobrih je ljudi!


Dr. France Prešeren, 1844

KULTURA
Utrinki iz galerije fotografij