Aktualno
ODSTRANITEV ZABOJNIKOV
ODSTRANITEV ZABOJNIKOV

Svet KS Melinci je na svoji seji dne 7.10.2019 sprejel sklep o odstranitvi zabojnikov za zbiranje odpadkov v naši vasi.

»Ekološki otok«, ki to žal ni, saj ne samo da kvari videz kraja, postal je legalno divje odlagališče, povzroča pa nemalo slabe volje tudi okoliškim stanovalcem, bomo odstranili do petka, 25. oktobra 2019, ko bo opravljen odvoz odpadkov in tudi odstranitev vseh zabojnikov.

Na tem mestu odpadkov več ne bomo zbirali. Odstranitev je usklajena z medobčinsko inšpektorico Občine Beltinci, ki med drugim skrbi tudi za področje varovanja okolja. Za dodatna pojasnila vam je na voljo  v sredo od 14.00 – 16.00 ure na sedežu Občine Beltinci Mladinska ul.2, po telefonu na številki 02 541 35 64 ali na elektronski naslov: alenka.marosa@beltinci.si

V nadaljevanju vas ponovno seznanjamo z delovnim časom zbirnega centra v Beltincih, ki se nahaja ob čistilni napravi Beltinci in nekaj koristnimi informacijami.

 • ponedeljek: 12.30 - 17.30
 • torek: 8.00 - 13.00
 • sreda: 8.00 - 13.00
 • četrtek: 12.30 - 17.30
 • petek: 8.00 - 13.00
 • sobota: 8.00 - 13.00
 • nedelja, prazniki: ZAPRTO

V zbirni center lahko pripeljete

 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila, tekstil
 • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke, odpadna zdravila in
 • izrabljene avtomobilske pnevmatike (max. 4 kose letno na gospodinjstvo).

Oddaja ločeno zbranih frakcij je že vključena v mesečno ceno ravnanja z odpadki in občanom ne povzroča dodatnih stroškov. Pravne osebe (d.o.o., d.n.o., s.p., ...) morajo za ravnanje z odpadki skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

 

Skrb za čisto okolje ni samo v domeni komunalnih služb in nekaj posameznikov ampak vseh nas. Z malo truda in dobre volje bomo skupaj ustvarili prijetnejši kraj.

 

 E-novice

Želite prejemati E-novice in obvestila KS Melinci ?

Aktualno
Utrinki iz galerije fotografij