Aktualno
JAVNI RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE BELTINCI ZA LETO 2021
JAVNI RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE BELTINCI ZA LETO 2021

Komisija za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine Beltinci objavlja JAVNI RAZPIS za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine Beltinci za leto 2021, ki bodo podeljena ob občinskem prazniku, 17. avgustu.

Rok za posredovanje predlogov je - do 21. maja 2021 do 14.00 ure v zaprti kuverti na naslov: OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, Komisija za izvedbo in objavo razpisa za podelitev priznanj in nagrad, s pripisom: "PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE BELTINCI ZA LETO 2021."

 

Komisija za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine Beltinci, na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Beltinci (Uradni list RS št. 51/2008, 39/2013, 24/2017, 38/2019) objavlja JAVNI RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE BELTINCI ZA LETO 2021

Občina Beltinci podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kakovostnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Beltinci. Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih Občine Beltinci (Uradni list RS št. 51/2008, 39/2013, 24/2017, 38/2019) za leto 2021 razpisujemo naslednja priznanja:

- plaketa Občine Beltinci,

- pisno priznanje Občine Beltinci,

- naziv ČASTNI OBČAN Občine Beltinci.

Izmed razpisanih priznanj Občine Beltinci, navedenih v prejšnjem odstavku, se podeli skupno največ tri priznanja. Priznanja bodo prejemnikom podeljena na osrednji proslavi ob praznovanju občinskega praznika. Pobudniki oz. predlagatelji za podelitev priznanj in nagrad Občine Beltinci so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti v Občini Beltinci. Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:

- naziv in ime pobudnika,

- ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke,

- obrazložitev pobude,

- dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

Predlog mora biti posredovan najpozneje do 21. maja 2021 do 14.00 ure v zaprti kuverti na naslov: OBČINA BELTINCI, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, Komisija za izvedbo in objavo razpisa za podelitev priznanj in nagrad, s pripisom: »PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE BELTINCI ZA LETO 2021.«

Beltinci, 22.04. 2021

Komisija za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine Beltinci

 E-novice

Želite prejemati E-novice in obvestila KS Melinci ?

Utrinki iz galerije fotografij