Aktualno
Izgradnja daljnovoda 2x400 kV Cirkovce–Pince
Izgradnja daljnovoda 2x400 kV Cirkovce–Pince

Obvestilo službe za projektno vodenje investicij družbe ELES.

Spoštovani,

obveščamo vas, da skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, v tem tednu že pričenjamo s pripravo del in izvajanjem le-teh na terenu (poseki gozdnih zemljišč, zakoličbe stojnih mest, izgradnja dostopnih poti in izvajanje gradbenih del). Zaradi spremenjene dinamike projekta se bodo dela predvidoma pričela hkrati na več delih trase. Vsa gradbišča bodo zavarovana z gradbiščnimi ograjami ter označena skladno z zahtevami zakonodaje in izdanega gradbenega dovoljenja. Sama gradnja bo potekala predvidoma do konca prihodnjega leta.

Na določenih delih trase se bodo predvidoma v mesecu oktobru pričele arheološke raziskave, ki jih bo izvedla za tovrstna dela usposobljena organizacija.

Pred časom smo na vaš naslov poslali predlog Sporazuma o ureditvi medsebojnih odnosov in ga z nekaterimi izmed vas že sklenili. Ostale ponovno vljudno naprošamo, da nam morebitne korekcije in predloge oz. strinjanje z vsebino posredujete na naš naslov.

Želimo, da so tudi vaši občani seznanjeni s potekom projekta, zato vas naprošamo, da to obvestilo posredujete krajevnim skupnostim v vaši občini. Vse aktualne informacije o gradnji bodo objavljene na strani: https://www.cirkovce-pince.eu/novice

Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na elektronski naslov: ELESDV2x400kV.Cirkovce-Pince@Eles.si

 E-novice

Želite prejemati E-novice in obvestila KS Melinci ?

Aktualno
Utrinki iz galerije fotografij