KS MELINCI
Pomembne informacije
Pomembne informacije

ZDRAVSTVENA POSTAJA BELTINCI

Kontakt 02/542 25 70

V sklopu zdravstvene postaje Beltinci je organizirana patronažna in babiška služba. Dosegljivi so na tel. št. 02/542 25 73 od ponedeljka do petka med 7.00 in 7.30 uro ter med 13.00 in 15.00 uro.

V nujnih primerih pokličete reševalce na interventno št. 112.

 

LEKARNA BELTINCI

Kontakt 02/541 38 50

Delovni čas lekarne je v ponedeljek, torek in sredo med 7.30 in 19.00 uro, v četrtek in petek med 7.30 in 15.00 uro ter soboto med 7.30 in 12.00 uro.Z

Dežurna služba je organizirana v lekarni Murska Sobota na Kocljevi ulici 2 v Murski Soboti. Tel. št. Je 02/512 44 00.

 

VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

Vodja policijskega okoliša za območje občine Beltinci je Bojan PROSIČ iz Policijske postaje Murska Sobota.  Dosegljiv je na telefonski številki 02/522 44 00.

Vodja policijskega okoliša je nosilec preventivnega dela in sodelovanja z državljani, na ta način skuša zagotavljati ugodne varnostne razmere.

V nujnih primerih pokličite policijo na interventno številko 113.

 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Medobčinska inšpektorica na območju občine Beltinci je Alenka MAROŠA.

Uradne ure za stranke so vsako sredo od 14.00 do 16.00 ure na sedežu občine Beltinci, po telefonu 02/541 35 70 od ponedeljka do petka med 7.30 in 8.30 uro, osebno v pisarni na sedežu občine Beltinci vsako sredo med 14.00 in 16.00 uro ali na mail medobcinski.inspektorat@beltinci.si.

Nekaj pristojnosti medobčinskega inšpektorata:

ravnanje s komunalnimi odpadki – sortiranje, zabojniki, divja odlagališča, kurjenje odpadkov na prostem,
ravnanje s padavinsko in komunalno odpadno vodo- priklopi na kanalizacijsko omrežje
onesnaženost občinskih cest,
odvajanje vode na občinsko cesto,
ovire v cestnem svetu,
preglednost cestnega priključka, križišča,
ravnanje s padavinsko vodo- vodomeri,
vzdrževanje zemljišč okrog stavb,
turistične takse,
prodaja blaga na javnih površinah.

 

ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE OBČINE BELTINCI

Nahaja se ob čistilni napravi v Beltincih. Oddaja odpadkov je za občane občine Beltinci brezplačna. Pripeljete lahko papir in lepenke, steklo, plastiko, odpadke iz kovin, les, oblačila, tekstil, jedilno olje in maščobe, barve, črnila lepila in smole, detergente, baterije in akumulatorje, električno in elektronsko opremo, kosovne odpadke in odpadna zdravila.

Delovni čas zbirnega centra:

  • ponedeljek med 14.00 in 18.00 uro
  • sreda med 10.00 in 14.00 uro
  • sobota med 8. 00 in 12.00 uro.

Od 1. novembra do 31. marca velja zimski delovni čas in sicer je zbirni center odprt ob ponedeljkih do 17.00 ure, ostalo je nespremenjeno.

KS MELINCI
Aktualno
Utrinki iz galerije fotografij