Aktualno
2. FEBRUAR - SVETOVNI DAN MOKRIŠČ
2. FEBRUAR - SVETOVNI DAN MOKRIŠČ

Prav je, da se tudi mi, ki živimo ob reki Muri, spomnimo na svetovni dan mokrišč.

2. februar je svetovni dan mokrišč. Obeležujemo ga od leta 1971, ko je bila v iranskem mestu Ramsar sprejeta konvencija o mokriščih. Izraz mokrišča zajema območja močvirij, nizkih barij, stalna in začasna območja proste vode, poplavne površine, manjše stoječe vode in morja, ki ob oseki ne presegajo globine šestih metrov in podzemna mokrišča.

V Sloveniji mokrišča pokrivajo 5,9 odstotkov vsega ozemlja.

Mokrišča so pomemben vir pitne vode, so dom številnim živalskim in rastlinskim vrstam, blažijo poplave in suše, pa tudi hujše učinke podnebnih sprememb, zato jih ne uničujmo.

Ob svetovnem dnevu mokrišč je tudi v pokrajini ob Muri organiziranih več pohodov, kjer pohodniki spoznavajo pomen mokrišč, se ozaveščajo z njihovim ohranjanem in podobno. Morda bi se v prihodnem letu lahko tudi pri nas zbrali in si ogledali mokrišča v naši okolici??!

 E-novice

Želite prejemati E-novice in obvestila KS Melinci ?

Utrinki iz galerije fotografij