Aktualno
10. DECEMBER – SVETOVNI DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC
10. DECEMBER – SVETOVNI DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC

Na ta dan je bila leta 1948 v Parizu sprejeta splošna deklaracija človekovih pravic.

Priznanje prirejenega človekovega dostojanstva vseh članov človeške družbe temelji na priznanju svobode, pravičnosti in miru na svetu. Zanikanje in teptanje človekovih pravic sta pripeljala do barbarskih dejanj, žaljivih za človeško vest. Nujno je potrebno pospeševati razvoj prijateljskih odnosov med narodi. Ljudstva Združenih narodov so ponovno potrdila svojo vero v temeljne človekove pravice in dostojanstvo ter vrednost človekove osebnosti, v enakopravnost moških in žensk ter se odločila, da bodo podpirala družbeni napredek in ustvarjanje boljših življenjskih pogojev v večji svobodi. Vse države članice so se zavezale, da bodo, v sodelovanju z Združenimi narodi pospeševale splošno in resnično spoštovanje človekovih pravic ter temeljnih svoboščin. Skupno razumevanje teh pravic in svoboščin je največjega pomena za popolno uresničitev te zaveze.

Človekove pravice vključujejo pravico do življenja in svobode, prepoved suženjstva in mučenja, svobodo mišljenja in izražanja, pravico do dela in izobraževanja ter še veliko več. Vsi smo upravičeni do teh pravic - brez diskriminacije.

Spoštujmo svoje pravice in  pravice drugih!

 

 E-novice

Želite prejemati E-novice in obvestila KS Melinci ?

Utrinki iz galerije fotografij